Previsión cruceros

 

Diciembre 2018

01/12/2018
de 08:00 a 23:00
Marella Dream Marella Dream 
1.506
pasajeros
 
 
01/12/2018
de 08:00 a 21:00
zenith Zenith
1.828
pasajeros
 
 
02/12/2018
de 05:00 a 22:30
Mein Schiff new
Mein Schiff New
2.984
pasajeros
 
 
02/12/2018
de 05:00 a 22:00
AIDAStella AIDAStella
2.700
pasajeros
 
 
03/12/2018
de 08:30 a 18:00
ventura Ventura
3.574
pasajeros
 
 
03/12/2018
de 05:00 a 22:00
aidacara AIDACara
1.180
pasajeros
 
 
03-04/12/2018
de 20:00 a 24:00
ocean majesty Ocean Majesty
535
pasajeros
 
 
04/12/2018
de 08:00 a 22:00
sea cloud ii Sea Cloud 
60
pasajeros
 
 
07/12/2018
de 08:00 a 18:00
norwegian spirit  Norwegian Spirit
2.475
pasajeros
08/12/2018
de 08:00 a 23:00
Marella Dream
Marella Dream 
1.506
pasajeros
08/12/2018
de 08:00 a 18:00
queen elizabeth2 Queen Elisabeth 
2.092
pasajeros
08/12/2018
de 08:00 a 21:00
zenith Zenith
1.828
pasajeros
09/12/2018
de 05:00 a 22:30
 
Mein Schiff new Mein Schiff New 
2.894
pasajeros
 
09/12/2018
de 05:00 a 22:00
 
celebrity Silhouette
AIDAStela
 
2.700
pasajeros
 
11/12/2018
de  a 
 
ocean majesty Ocean Majesty 
535
pasajeros
 
12/12/2018
de 07:00 a 18:00
rhapsody oh the seas
Rhapsody
of the Seas
2.416
pasajeros
 
 
15/12/2018
de 08:00 a 23:00
Marella Dream
Marella Dream
1.506
pasajeros
 
 
 
15/12/2018
de 08:00 a 22:00
 
artania
Artania
1.260
pasajeros
 
 
 
15/12/2018
de 05:00 a 22:00
AIDANova
AIDANova
5.200
pasajeros
 
 
15/12/2018
de 08:00 a 21:00
 
zenith
Zenith
1.828
pasajeros
 
 
 
15/12/2018
de 07:00 a 18:00
berlin
Berlin 
416
pasajeros
 
 
 
 
16/12/2018
de 05:00 a 22:30
Mein Schiff new
Mein Schiff New 
2.894
pasajeros
 
 
 
 
16/12/2018
de 05:00 a 22:00
AIDAStella
AIDAStela 
2.700
pasajeros
 
 
 
 
17/12/2018
de 05:00 a 22:00
aidacara
AIDACara 
1.180
pasajeros
 
 
 
 
18/12/2018
de 08:00 a 17:00
queen victoria
Queen Victoria
2.014
pasajeros
 
 
 
 
18/12/2018
de 11:00 a 21:00
ocean majesty
Ocean Majesty 
535
pasajeros
 
 
19/12/2018
de 07:00 a 15:00
norwegian spirit Norwegian Spirit
2.475
pasajeros
22/12/2018
de 08:00 a 23:00
Marella Dream Marella Dream
1.506
pasajeros
22/12/2018
de 05:00 a 22:00
AIDANova AIDANova
5.200
pasajeros
22/12/2018
de 08:00 a 21:00
oceana Oceana
2.016
pasajeros
22/12/2018
de 08:00 a 21:00
zenith Zenith
1.828
pasajeros
23/12/2018
de 05:00 a 22:30
Mein Schiff new Mein Schiff New
2.894
pasajeros
23/12/2018
de 08:00 a 18:00
queen elizabeth2 Queen Elisabeth
2.092
pasajeros
23/12/2018
de 05:00 a 22:00
AIDAStella AIDAStela
2.700
pasajeros
23-24/12/2018
de 17:00 a 19:00
saga pearl ii Saga Pearl II
501
pasajeros
23/12/2018
de 12:00 a 23:00
magellan Magallan
1.250
pasajeros
23/12/2018
de  a 
AIDAAura AIDAAura
1.300
pasajeros
25/12/2018
de  a 
ocean majesty Ocean Majesty
535
pasajeros
28/12/2018
de 08:00 a 18:00
queen victoria Queen Victoria
2.014
pasajeros
28/12/2018
de 08:00 a 18:00
norwegian spirit Norwegian Spirit
2.475
pasajeros
28/12/2018
de 08:00 a 18:00
ventura Ventura
3.574
pasajeros
28/12/2018
de 08:00 a 23:00
balmoral Balmoral
1.397
pasajeros
29/12/2018
de 08:00 a 18:00
oriana Oriana
1.928
pasajeros
29/12/2018
de 08:00 a 23:00
Marella Dream Marella Dream
1.506
pasajeros
29/12/2018
de 05:00 a 22:00
AIDANova AIDANova
5.200
pasajeros
29/12/2018
de 08:00 a 21:00
zenith Zenith
1.828
pasajeros
29/12/2018
de 08:00 a 21:00
ocean majesty Ocean Majesty
535
pasajeros
30/12/2018
de 05:00 a 22:00
AIDAStella AIDAStela
2.700
pasajeros
30/12/2018
de 05:00 a 22:30
Mein Schiff new Mein Schiff New
2.894
pasajeros
30/12/2018
de 08:00 a 23:00
marco polo Marco Polo
800
pasajeros
30/12/2018
de 07:00 a 14:00
Columbus Colombus
1.578
pasajeros

 

 
Enero 2019

 

05/01/2019
de 08:00 a 23:00
Marella Dream Marella Dream
1.506
pasajeros
 
 
05/01/2019
de 05:00 a 22:00
AIDANova AIDANova
5.200
pasajeros
 
 
05/01/2019
de 08:00 a 21:00
zenith Zenith
1.828
pasajeros
 
 
06/01/2019
de 05:00 a 22:30
Mein Schiff new Mein Schiff New
2.894
pasajeros
 
 
06/01/2019
de 05:00 a 22:00
AIDAStella AIDAStela
2.700
pasajeros
 
 
07/01/2019
de 08:00 a 18:00
norwegian spirit Norwegian Spirit
2.475
pasajeros
 
 
11/01/2019
de 08:00 a 18:00
saga pearl ii Saga Pearl II
501
pasajeros
 
 
12/01/2019
de 08:00 a 23:00
Marella Dream Marella Dream
1.506
pasajeros
 
 
12/01/2019
de 05:00 a 22:00
AIDANova AIDANova
5.200
pasajeros
 
 
12/01/2019
de 08:00 a 21:00
zenith Zenith
1.828
pasajeros
 
 
12/01/2019
de 12:00 a 23:00
marco polo Marco Polo
800
pasajeros
 
 
13/01/2019
de 05:00 a 22:30
Mein Schiff new Mein Schiff New
2.894
pasajeros
 
 
13/01/2019
de 05:00 a 22:00
AIDAStella AIDAStela
2.700
pasajeros
 
 
13/01/2019
de 08:00 a 20:00
balmoral Balmoral
1.397
pasajeros
 
 
14/01/2019
de 05:00 a 22:00
aidacara AIDACara
1.180
pasajeros
 
 
18/01/2019
de 08:00 a 18:00
norwegian spirit  Norwegian Spirit
2.475
pasajeros
 
 
19/01/2019
de 08:00 a 23:00
Marella Dream Marella Dream
1.506
pasajeros
 
 
19/01/2019
de 05:00 a 22:00
AIDANova AIDANova
5.200
pasajeros
 
 
19/01/2019
de 08:00 a 21:00
zenith Zenith
1.828
pasajeros
 
 
20/01/2019
de 05:00 a 22:30
Mein Schiff new Mein Schiff New
2.894
pasajeros
 
 
20/01/2019
de 05:00 a 22:00
AIDAStella AIDAStela
2.700
pasajeros
 
 
26/01/2019
de 08:00 a 23:00
Marella Dream Marella Dream
2.700
pasajeros
 
 
26/01/2019
de 08:00 a 21:00
zenith Zenith
1.828
pasajeros
 
 
27/01/2019
de 05:00 a 22:30
Mein Schiff new Mein Schiff New
2.894
pasajeros
 
 
27/01/2019
de 05:00 a 22:00
AIDAStella AIDAStela
2.700
pasajeros
 
 
28/01/2019
de 08:00 a 18:00
norwegian spirit Norwegian Spirit
2.475
pasajeros
 
 
28/01/2019
de 08:00 a 19:00
saga sapphire Saga Sapphire
1.158
pasajeros
 
 
28/01/2019
de 05:00 a 22:00
aidacara AIDACara
1.180
pasajeros

 

 

 

 

 

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS MERCANTILES DE LA ZONA MESA Y LÓPEZ

Calle Galicia 25 - 7º E - 35006 - Las Palmas de G.C. - Tf. 928 297 083 - G35388438

Copyright@ 2013 mesaylopez.net       Aviso Legal